Cele stowarzyszenia

Podstawowym celem Stowarzyszenia, będącym jednocześnie impulsem do jego założenia, była i jest działalność na rzecz kościerskiego Domu Dziecka. Chcemy spełniać wszystkie marzenia jego wychowanków, te duże i te maleńkie. Wspierać ich na polu edukacyjnym, aktywizować ich społecznie i zawodowo, pomagać w zagospodarowywaniu czasu wolnego i rozwijaniu ich zainteresowań. To właśnie mieszkańcy „Wesołej Gromadki”mają być jego głównym beneficjentem, jednak nie zamierzamy zapominać o dzieciach z rodzinnych domów dziecka czy rodzin zastępczych. Pragniemy wspierać inne formy opieki zastępczej nad dzieckiem we wszystkich aspektach rozległej i trudnej pracy opiekuńczo – wychowawczej. Chcemy w miarę możliwości łączyć całe kościerskie środowisko opieki zastępczej dla dzieci np. poprzez organizowanie wspólnych imprez kulturalno-oświatowych czy też rekreacyjno-sportowych.

7

Radość

Tekst, którym wypełni się przód

Tytuł tylny

Tekst, którym wypełni się tył

Wsparcie

Tekst, którym wypełni się przód

Tytuł tylny

Tekst, którym wypełni się tył

Zabawa

Tekst, którym wypełni się przód

Tytuł tylny

Tekst, którym wypełni się tył

Opieka

Tekst, którym wypełni się przód

Tytuł tylny

Tekst, którym wypełni się tył
Przekaż nam 1%

Dla was to tylko 1%, dla nas mogą to być spełnione marzenia !

Macie Państwo ogromną szansę pomóc wychowankom Domu Dziecka w Kościerzynie, nic nie tracąc.

Przekaż nam 1%