Za nami kolejny miesiąc naszego projektu. Wszystkie działania w jego ramach już w pełnym wymiarze edukują, bawią i cieszą wszystkich naszych uczestników. Do całego wachlarza atrakcyjnych działań w tym miesiącu dołączyły zajęcia warsztatowe z psychologiem dla najmłodszych. Mają one pomóc naszym dzieciom rozwijać kreatywność, uczyć umiejętności komunikacji, autoprezentacji i przedsiębiorczości. Jednocześnie ich celem jest rozwijanie inwencji twórczej, uczenie pracy w grupie oraz nawiązywania kontaktów, mają podnosić i odbudowywać ich własną samoocenę. Uczestnicy nadal równie ochoczo tańczą, skaczą i fikają w ramach kolejnych terapii ruchem i choreoterapii. Po pachy urobieni są nasi specjaliści – prawnik, psychiatra i psycholog. Równie dużo pracy z opiekunami naszych pociech ma wykładowca  warsztatów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Młodzież realizująca plany usamodzielnienia zdobywa nieprzerwanie wiedzę od mentora, który przekazuje jej własne doświadczenia. Kulminacyjnym punktem mijającego miesiąca była wycieczka do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

 Podsumowując: pędzimy już pełną parą!

Projekt jest realizowany przez nasze Stowarzyszenie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych współfinansowany przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.