Ostatni czas jest dla nas bardzo pracowity. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych nasze Stowarzyszenie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie realizuję projekt  „Jak Feniks z popiołu”.  Zostałyśmy rzuceni  na przysłowiową głęboką wodę w wielu kwestiach organizacji jego różnorakich płaszczyzn. Rodzice, dzieci i ich opiekunowie korzystają już z różnych form wsparcia specjalistów, które są obecnie dostępne w pełnym zakresie. Również kolejne etapy z zakresu aktywnych form integracji i aktywizacji społecznej są na bieżąco wdrażane – po terapii ruchem i choreoterapii debiutowały warsztaty sztuki użytkowej i wyjścia do kina. Nasza młodzież jest po pierwszych indywidualnych spotkaniach z mentorem procesu usamodzielnienia, który będzie ją motywował i  wspierał przez kolejne miesiące w przygotowaniu do dorosłego życia. Dla rodziców zastępczych i wychowawców ruszyły warsztaty z psychologiem z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dzięki tej formie wsparcia opiekunowie pieczy zastępczej będą mogli jeszcze efektywniej pracować z wychowankami i na ich rzecz. Mamy nadzieję, że zarówno już te wdrożone działania projektowe, jak i te, które zrealizujemy w przyszłości będą bawić i uczyć  wszystkich jego uczestników w bardzo atrakcyjny sposób.