Działania w ramach projektu „Jak Feniks z popiołu” ruszają powoli pełną parą. Nasi uczestnicy odbywają spotkania z psychologiem, psychiatrą i prawnikiem. Już pierwsze dyżury specjalistów pokazały, że istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju poradnictwo i wsparcie. Wychowankowie pieczy zastępczej mają również za sobą pierwsze zajęcia z terapii ruchem oraz choreoterapii.  Terapeuci  w ramach tych zajęć  stymulują i rozwijają różne sfery aktywności naszych beneficjentów: emocjonalną, społeczną, motoryczną i poznawczą. Nadchodzący miesiąc zapowiada się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Przed nami warsztaty plastyczne i kulinarne, spotkania usamodzielnianych wychowanków z mentorem i wyjście uczestników do kina. Natomiast grupę opiekunów czekają inauguracyjne zajęcia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach / TSR /.

Projekt Stowarzyszenia „Jak Feniks z popiołu” realizowany jest we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.