Do grona naszych specjalistów w ramach realizowanego projektu „Jak feniks z popiołu” dołączył lekarz psychiatra. Udzieli on kompleksowej pomocy w zakresie diagnozy oraz leczenia problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Zakres trudności psychicznych, dla których wsparcie można będzie uzyskać w ramach konsultacji obejmuję między innymi zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia nastroju, depresje, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD), upośledzenia umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe (np. zespół Aspergera, autyzm). Serdecznie zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy i wsparcia wszystkich zainteresowanych sprawujących pieczę zastępczą z powiatu kościerskiego. Najbliższa wizyta odbędzie się 24 kwietnia 2017 roku, w godzinach 16.30 – 18.00. Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 501 022 573.